Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Idea Konkursu

Trwa XVI edycja konkursu „Gmina Fair Play”!

W XVI edycji konkursu „Gmina Fair Play” kolejny raz wskażemy polskim i zagranicznym firmom gminy, w których mogą inwestować bez obaw, a inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze przez merytorycznie przygotowanych pracowników, na których pomoc i doradztwo mogą liczyć i których etyka nie jest kwestionowana. Realizując konkurs „Gmina Fair Play” pragniemy, jak co roku wspomagać rozwój kontaktów pomiędzy gminami, które nie konkurując ze sobą, mogą wymieniać informacje i sprawdzone sposoby, np. na temat efektywnych metod promocji inwestycji, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych czy też postępowań przetargowych. Chcemy również inicjować, a następnie wzmacniać kontakty pomiędzy gminami i firmami – laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, które, będąc potencjalnymi inwestorami, są zainteresowane najlepszymi lokalizacjami terenów pod inwestycje oraz współpracą z równorzędnym, wiarygodnym, rzetelnym i otwartym na ich potrzeby partnerem, jakim powinien być samorząd lokalny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej certyfikacji! Kontakt

Organizatorzy konkursu „Gmina Fair Play” wspólnie z wieloma partnerami już ponad 15-stu lat identyfikują i promują gminy, spełniające powyższe warunki i zasługujące na tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”. Wśród Laureatów konkursu znalazło się już 458 gmin z całej Polski. Wielu z Laureatów dzięki udziałowi w tym konkursie nawiązało kontakty, których efektem są obecnie finalizowane inwestycje, wiele gmin znalazło nowe pomysły na skuteczną promocję, wielu pomogliśmy odnaleźć właściwy kierunek rozwoju, wiele zobaczyło, że warto zainwestować czas i własną pracę aby odnieść sukces.

Mamy nadzieję, że najbliższe lata przyniosą wymierne korzyści Laureatom kolejnych edycji konkursu oraz nowym inwestorom, wśród których mamy nadzieję będziecie również Państwo.

Zadaj pytanie

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

ge5aem