Subskrybuj Newsletter

Aby otrzymywać newsletter ze strony konkursu Gmina Fair Play podaj adres e-mail:

Informacja o przetwarzaniu danych

Jak powszechnie wiadomo od 25 maja 2018 r. rozpoczęliśmy stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego Rozporządzeniem), stąd też chcielibyśmy przekazać Państwu wymagane informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Fair Play Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: 22 630 98 01-03, email: info@fairplay.pl, www.fairplay.pl, NIP: 525-21-13-597.

  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Przedsiębiorstwo Fair Play Sp. z o.o. można uzyskać pod adresem e - mail: rodo@fairplay.pl, tel.+48 22 630 98 01.

  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest dostarczanie interesariuszom informacji o przebiegu programu „Gmina Fair Play” oraz ofertach i działaniach okołoprogramowych lub innych ofertach związanych z działalnością Administratora danych osobowych, bądź bieżąca komunikacja w celach informacyjnych, organizacyjnych i marketingowych.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są tylko upoważnieni pracownicy i podmioty, które zapewniają obsługę w procesie organizacji programu „Gmina Fair Play” i realizacji dostarczanych usług. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu dostarczenia informacji

  6. Jeżeli chce Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu wskazanym w pkt 3, proszę o odpowiedź na niniejszego maila klikając niniejszy link. Brak takiej odpowiedzi od Pani/Pana pozwolimy sobie potraktować jako zgodę na dalsze przetwarzanie danych zgodnie z pkt. 5.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można dokonać poprzez kontakt: e-mail: rodo@fairplay.pl, tel.+48 22 630 98 01.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.

Powyższa wiadomość ma charakter informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Akceptuje

Rezygnacja z Newslettera

Aby zrezygnować z subskrybcji podaj adres e-mail:

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

0k43a0