Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Relacja z uroczystości

Relacja z Gali GFP 2014

17 października br. w pięknych wnętrzach warszawskiego Hotelu Bristol odbyła się gala kończąca trzynastą edycję konkursu „Gmina Fair Play” oraz premierową edycję Programu „Przyjazna Polska”. W gali wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których byli przede wszystkim Laureaci obu programu, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich oraz mediów. Mieliśmy również ogromną przyjemność gościć Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, który pogratulował Laureatom uzyskanych wyników nie tylko w ramach konkursów, w których brali udział ale także w codziennej pracy, jaką wykonują na rzecz lokalnych społeczności i biznesu, a która przekłada się na sukcesy Polski. Wicepremier wszystkim Laureatom obu programów wręczył także uzyskane przez nich nagrody i certyfikaty.

Gratulacje i słowa uznania do Laureatów programów „Gmina Fair Play” i „Przyjazna Polska” skierowali także Mateusz Klemenski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego oraz Bogdan Dombrowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Do gratulacji dołączył także Mieczysław Bąk - Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym - organizatora Konkursu „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, a także Programu „Przyjazna Polska” programów afiliowanych przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Głównym celem konkursu „Gmina Fair Play” jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów przyjaznych dla inwestorów, tworzących właściwe warunki obsługi inwestycji. Inicjatywa ta ma ugruntowaną pozycję, cieszy się zaufaniem samorządów, a laureaci konkursu zyskują wysokie oceny dotyczące obsługi inwestycji od inwestorów realizujących swoje przedsięwzięcia na terenach należących do naszych laureatów. W tym roku 24 gminy spełniły wymagania konkursowe i tym samym zostały im przyznane równorzędne certyfikaty „Gmina Fair Play 2014”. Wśród laureatów są gminy, które uczestniczą w konkursie po raz pierwszy ale są też takie, które uczestniczą w nim od wielu lat, im wręczone zostały Złote i Diamentowe Statuetki. Warto też podkreślić, że honorowe patronaty nad konkursem „Gmina Fair Play” objęli Marszałkowie z 15 województw.

Drugi z programów, program, który w tym roku miał swoją premierę, - „Przyjazna Polska” ma na celu zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętność tworzenia korzyści rozwojowych, a także wyróżniają się przedsiębiorczością i inicjatywą. Organizatorom zależało na podkreśleniu bogactwa i różnorodności naszego kraju, dlatego też uczestnicy programu „Przyjazna Polska” mieli możliwość wzięcia udziału w dziewięciu certyfikacjach tematycznych: „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu”; „Dobre Miejsce Zamieszkania”; „Kraina Historii i Kultury”; „Kraina Turystyki i Przygody”; „Zielona Gmina”; „eGmina”; „Specjalistyczna Gmina Agro”; „Gmina z Tradycją”; „Kraina Zdrowia i Urody”. O przyznaniu gminie certyfikatu „Przyjazna Polska” oraz certyfikatu wybranej certyfikacji tematycznej decydowało spełnienie przez gminę tzw. standardów. Ostateczne decyzje, podobnie jak w konkursie „Gmina Fair Play” podejmowała Kapituła.

Zachęcamy do zapoznania się z listą laureatów obu programów.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

4nkgca