Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Samorządowy Menedżer Gmina Fair Play 2016

PAN DARIUSZ ZIELIŃSKI
Burmistrz Gminy Góra Kalwaria
Nagroda za: nowoczesne podejście do budowania społeczeństwa obywatelskiego otwartego i skłonnego do wymiany myśli poprzez umiejętne angażowanie w rozwój gminy i dialog nad jej kształtem wszystkich interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i organizacji pozarządowych.

Gala GFP 2016Gala GFP 2016Gala GFP 2016Gala GFP 2016Gala GFP 2016Gala GFP 2016Gala GFP 2016Gala GFP 2016

Dla Laureatów

Pobierz wzór tablicy informacyjnej:

Pobierz logo "Gmina Fair Play" 2016

Logo „Gmina Fair Play”

Księga znaku

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

9lfvn0