Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Aktualności

30 września 2004 r.

W Galerii Porczyńskich odbyła sie ogólnopolska Gala „Gmina Fair Play”, wzięli w niej udział przedstawiciele nagrodzonych gmin, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz przedstawiciele życia politycznego i gospodarczego.

Informacja Prasowa

Kontakt z mediami: Paulina Bednarz, tel.: 22 630 98 04, e-mail: pbednarz@fairplay.pl

7 września 2004 r.

Odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Gmina Fair Play”, na którym zostały podjęte decyzje dotyczące przyznania nagród głównych konkursu, wyróżnień oraz Złotych Lokalizacji Biznesu.

Lista Laureatów konkursu Gmina Fair Play 2004


13 sierpnia 2004 r.

Zakończył sie II etap tegorocznej edycji konkursu, do II etapu zostało zakwalifikowanych 81 gmin z całej Polski. Obecnie trwają badania inwestorów działających na terenie tych gmin. Ich opinie wpłyną na ocenę gmin w konkursie. Wyniki badań zostaną przekazane gminom w postaci analizy benchmarkingowej, dzieki której gminy poznają swoją pozycje np. w zakresie oceny oferty dla inwestorów na tle gminy najlepszej, najgorszej i wyników średnich. Wyniki przedstawione są w przekrojach: geograficznym, wielkości miejscowości, charakteru inwestycji (biznesowe i mieszkaniowe), województwa i innych. Wyniki danej gminy są znane tylko tej gminie i nie są przedstawiane w rankingu. Decyzja o ewentualnym upublicznieniu raportu zależy tylko od samej gminy.

1 czerwca 2004 r.

Rozpoczął sie II etap III edycji konkursu „Gmina Fair Play”, w jego trakcie przeprowadzony zostanie w gminach audyt certyfikacyjny oraz losowe badanie inwestorów, którzy rozpoczęli lub zakończyli proces inwestycyjny na terenie gminy.

30 maja 2004 r.

Zakończył się I etap III edycji konkursu "Gmina Fair Play

22 marca 2004 r.

W Nowym Herbewie - Kraków (ul. Lubelska 29, VI pietro, godzina 16:30) odbędzie sie panel samorządowo - gospodarczy Małopolskiego Związku Pracodawców. W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie program "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji". Temat prezentacji - "Współpraca samorządów z przedsiębiorcami - najlepsze praktyki współpracy "Gmin Fair Play" z inwestorami".

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

dvejyz