Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Aktualności

22 grudnia 2016 r.

Ruszyła nowa edycja konkursu „Gmina Fair Play” 2017!

Pobierz:

„Gminy Fair Play” to gminy, które:

 • aktywnie podejmują działania organizacyjne, promocyjne i finansowe mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
 • dążą do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
 • dotrzymują podjętych zobowiązań,
 • stale polepszają infrastrukturę gminną,
 • podnoszą poziom obsługi interesariuszy gminy, poprzez wysokie wymagania wobec pracowników samorządowych, inwestycje w nowoczesne narzędzia komunikacji, zapewnienie dobrych warunków obsługi,
 • promują i inwestują w pro-ekologiczne inwestycje i obiekty,
 • charakteryzują się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
 • prowadzą konsultacje z mieszkańcami oraz dba o zaspokojenie ich potrzeb,
 • współpracują z lokalnym biznesem oraz NGO

Serdecznie zapraszamy!


25 listopada 2016 r.

W EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 była połączona z zakończeniem XVII edycji programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.

Wśród zaproszonych gości gali byli przedstawiciele samorządów nagrodzonych certyfikatem „Gmina Fair Play” 2016

Lista Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016

Więcej informacji www.fairplay.pl


21 października 2016 r. - Gala Finałowa „Gmina Fair Play” 2016

W Salonie Chopin (I) Hotelu Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 (obok Pałacu Prezydenta RP) odbyła się uroczysta Gala Finałowa XV edycji programu „Gmina Fair Play” oraz III edycji programu „Przyjazna Polska”.

Organizatorem programów jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym KIG.


24 września 2016 r.

W Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii odbyła się konferencja dot. promocji marki polskiej.

Konferencja miała za zadanie promować najlepsze koncepcje marketingowe, które pomogą zebranym uczestnikom w dynamicznym rozwoju ich organizacji. Zaprezentowane zostały osiągnięcia i przykłady na budowanie i wspieranie marki lokalnej, która spaja, pozwala się rozwijać i generuje wartość dodaną dla Przedsiębiorstw, Organizacji pozarządowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Idea tworzenia marki lokalnej oparta jest na zasadzie współpracy i dzielenia się korzyściami, pozwala na lepszą identyfikację, zwiększenie dotarcia i promocję wszystkich organizacji z danego regionu.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Więcej informacji: https://gorakalwariakonferencja.konfeo.com/pl/groups


14 września 2016 r.

Zachęcamy do lektury 17 numeru Gazety Samorządu i Administracji.

W Gazecie Samorządu i Administracji ukazała się rozmowa z wójtem gminy Płużnica, Panem Marcinem Skonieczką. Opowiedział on o rozwoju Gminy Płużnica - wielokrotnego uczestnika konkursu „Gmina Fair Play”. W rozmowie znalazła się również odpowiedź na to, jakie korzyści przynosi gminie uczestnictwo w konkursie „Gmina Fair Play”.

www.gsia.infor.pl/wydania/numer,2016,17


19 lipca 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia skierowanego do samorządów nt.

"Jak pozyskać inwestora"

Szkolenie dotyczyć będzie metod, form oraz narzędzi decydujących o skuteczności działań informacyjno promocyjnych adresowanych do potencjalnych inwestorów.

Więcej informacji na temat szkolenia: www.terenyinwestycyjne.info

Zapraszamy!

Szkolenie organizowane jest przez naszego partnera tereny inwestycyjne


8 lipca 2016 r. - Czas na audyty w gminach

We wszystkich gminach, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji odbędą się wizytacje. Audytorzy programu w najbliższych tygodniach przeprowadzą badania samorządów i inwestorów w urzędach i w terenie. Celem tego etapu jest weryfikacja stanu rzeczywistego pod kątem deklaracji zawartych w ankiecie wypełnianej przez gminy w I etapie. To czas wytężonej pracy zarówno dla organizatorów, jak i uczestników. Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!


5 lipca 2016 r.

Aktualizacja informacji o uczestnikach II etapu (wyniki cząstkowe).

Decyzje o zakwalifikowaniu do II etapu uzyskały:

 • Gmina Mszczonów
 • Gmina Bełchatów
 • Gmina Góra Kalwaria
 • Gmina Błonie
 • Gmina Wiskitki
 • Gmina Brwinów
 • Gmina Tryńcza
 • Gmina Płużnica
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Babimost
 • Gmina Brzozów
 • Gmina Tarczyn
 • Gmina i Miasto Warta

Wkrótce opublikujemy informacje nt. pozostałych uczestników.

Gratulujemy!


9 czerwca 2016 r.

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się dwudniowy, VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki.

Wśród poruszanych tematów były:

 • smart cities – efektywna budowa inteligentnego miasta, wyzwania i oczekiwania miast, nowe wyzwania dla biznesu, współpraca samorządu z biznesem,
 • zdrowie – telemedycyna w Polsce, nowe technologie w medycynie,
 • digital – nowe technologie w życiu współczesnego człowieka, cyfryzacja jako lewar polskiej gospodarki,
 • innowacyjna infrastruktura – szwedzko-polskie forum kolejowe, wyzwania inwestycyjne w obszarze infrastruktury oraz cyberbezpieczeństwo w Polsce.

8 czerwca 2016 r.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dobiega końca I etap konkursu „Gmina Fair Play” 2016 - Samorząd z Wizją.

Wyniki cząstkowe. Decyzje o zakwalifikowaniu do II etapu uzyskały:

 • Gmina Brwinów
 • Gmina Tryńcza
 • Gmina Płużnica
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Babimost
 • Gmina Brzozów
 • Gmina Tarczyn
 • Gmina i Miasto Warta

Gratulujemy!

Wkrótce opublikujemy informacje nt. pozostałych uczestników.


5 maja 2016 r.

Trwa ocena ankiet nadesłanych przez uczestników w I etapie konkursu „Gmina Fair Play” 2016.

Więcej o procesie weryfikacji


30 kwietnia 2016 r. - Zgłoś gminę do końca kwietnia

W związku z napływającymi zapytaniami informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 30 kwietnia. Wszystkie zainteresowane gminy zapraszamy do wypełnienia deklaracji online [link do deklaracji]. W przypadku pytań pracownicy Biura Konkursu są do Państwa dyspozycji: info@fairplay.pl, tel. 22 630 98 01-03.


7 kwietnia 2016 r. - Forum Gospodarcze w Płużnicy

W Płużnicy odbyło się III Forum Gospodarcze skierowane dla przedsiębiorców z terenu gminy Płużnica. Podczas Forum wystąpił m.in. dr Mieczysław Bąk, Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, który opowiedział o roli izb gospodarczych w działaniach biznesowych.

Udział w forum był bezpłatny.

Patronami wydarzenia były Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”


4 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że termin składania deklaracji zgłoszeniowej do konkursu „Gmina Fair Play 2016” został przedłużony do 30 kwietnia 2016 roku.

Wszystkie samorządy zainteresowane udziałem w XV edycji konkursu „Gmina Fair Play - Samorząd z Wizją” prosimy o kontakt.


31 marca 2016 r. - VIII Gminne Forum Przedsiębiorców w Gminie Dywity

Z inicjatywy Wójta Gminy Dywity już po raz ósmy spotkali się przedsiębiorcy z terenu Gminy Dywity, która jest laureatką XIV edycji konkursu „Gmina Fair Play”. Tegoroczne Forum Przedsiębiorców odbyło się w Szkole Podstawowej w Spręcowie. Spotkania przedsiębiorców organizowane w Gminie Dywity są znakomitą płaszczyzną wymiany uwag, opinii, praktycznej wiedzy w kontaktach z organami gminy, a także okazją do dyskusji na temat aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych. W tym roku w forum uczestniczyło ponad 70 przedsiębiorców z terenu Gminy Dywity. Udział w Forum wziął również pan Ryszard Rataj, przedstawiciel programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”.


30 marca 2016 r. - Więcej korzyści w konkursie „Gmina Fair Play”

Jubileuszowa XV edycja konkursu to nowe wyjątkowe korzyści dla uczestników. Do grona partnerów programu dołączyła firma INC Rating, specjalizująca się w analizach ratingowych dla sektora publicznego. Każda z gmin, która przejdzie do II etapu konkursu, otrzyma w prezencie od firmy INC Rating profesjonalne zestawienie scoringowe, czyli analizę porównawczą sytuacji finansowej gminy, w tym ryzyka finansowego. Dodatkowo, gmina z najwyższą oceną scoringową otrzyma w nagrodę od firmy INC Rating pełny rating. Rating jest najlepszym sposobem oceny ryzyka kredytowego JST i jest pomocny m.in. w uzyskaniu kredytu oraz wynegocjowaniu bardziej korzystnych warunków kredytowania.

Nowe korzyści dla uczestników – dowiedz się więcej

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 MARCA 2016 R.


21 marca 2016 r. - Spotkanie laureatów w Łodzi

Pierwszego dnia wiosny odbyła się gala regionalna Laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Gmina Fair Play” i „Przyjazna Polska” z woj. łódzkiego. Na spotkanie do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprosił pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Po części oficjalnej odbył się program artystyczny i rozmowy kuluarowe.

Relacja ze spotkania dostępna na facebooku


15 marca 2016 r. - Spotkanie laureatów w Poznaniu

W Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się regionalne spotkanie laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”. Gospodarzem zgodnie z tradycją był pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Gala regionalna była kolejną okazją do zaprezentowania laureatów, a także dyskusji i wymiany doświadczeń wielkopolskich przedsiębiorców i samorządowców.

Relacja ze spotkania


24 lutego 2016 r.

Spadek inwestycji. Prosimy o Państwa opinię!

Szanowni Państwo

Zakończony rok był rokiem spowolnienia tempa wzrostu Gospodarczego. Dane za IV kwartał 2016 r. wskazują, że wzrost gospodarczy za ostatni rok zamknie się w granicach 2,5 procent, za co w dużym stopniu odpowiada spadek inwestycji. Krajowa Izba Gospodarcza jest zaniepokojona spadkiem inwestycji w firmach, jak również spadkiem inwestycji samorządowych, a także zbyt wolnym uruchamianiem zapowiadanych dużych inwestycji strukturalnych, które mogłyby przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego kraju. Przygotowaliśmy ankietę, która pomoże zrozumieć przyczyny spadku tempa inwestycji, jak również zaproponować działania, które pomogą w uruchomieniu oczekiwanych w gospodarce procesów inwestycyjnych. Ankieta jest anonimowa! Bardzo prosimy o odpowiedzi na załączone pytania. Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut. Prosimy o kliknięcie w poniższy link i postępowanie zgodnie z instrukcją. Dziękujemy.

Ankieta dla gmin


23 lutego 2016 r. - Gala regionalna w Bydgoszczy

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”. Gratulacje laureatom osobiście złożyli pan Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, oraz pani Anna Mackiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Wszelkie przedsięwzięcia, za którymi państwo stoją, których jesteście autorami, przetrwały próbę czasu. Udowodniliście jedno, że pogoń za skutecznością, za wszelką cenę musi być również skorelowana z działaniami, które charakteryzują się dbałością o środowisko i szeroko pojęty zrównoważony rozwój – podkreślił wicewojewoda.

Relacja ze spotkania na antenie TVP Bydgoszcz


10 lutego 2016 r. - Spotkanie regionalne w Olsztynie

10 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się spotkanie regionalne laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”. W zakończonych edycjach z sukcesem uczestniczyło 10 firm i 1 gmina z woj. warmińsko-mazurskiego. Na spotkanie zaprosili: Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Regionalna Komisja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


20 stycznia 2016 r. - Gospodarcze Otwarcie Roku

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Gospodarcze Otwarcie Roku 2016. Udział w wydarzeniu wzięło wielu znamienitych gości, m.in. Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Marek Belka, prezes NBP, Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, którzy zabrali głos podczas pierwszej, konferencyjnej części spotkania. Po wystąpieniach przeprowadzono dyskusje panelowe, skupione wokół zagadnień:

 • Co przyniesie gospodarce nowy rok?
 • Rosnąca rola „doświadczenia konsumenta” na przykładzie płatności, bankowości, usług
 • System podatkowy w Polsce - wyzwania, szanse, zagrożenia

Podczas spotkania goście mogli zapoznać się z materiałami promocyjnymi nt. programów „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Gmina Fair Play”, „Przyjazna Polska” i „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.

Relacja z wydarzenia: http://kig.pl/aktualnocim/4535-gospodarcze-otwarcie-roku-2016.html


20 stycznia 2016 r. - Trwa nabór do XV edycji konkursu

XV edycja konkursu „Gmina Fair Play” odbywa się pod hasłem „Samorząd z Wizją”. Mamy już pierwsze zgłoszenia od samorządów, które podjęły wyzwanie i powalczą o certyfikat. Zgłoszenia można przesłać online po kliknięciu zakładki „Dołącz do konkursu”.

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej, jubileuszowej edycji!


Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

as81yu