• Relacja

Konkurs „Gmina Fair Play 2016 – Samorząd z Wizją” rozstrzygnięty!

Laureaci konkursu „Gmina Fair Play – Samorząd z Wizją” 2016

Fotorelacja z Gali Gmin 2016

Zaloguj się w Internetowym Systemie Ankiet (ISA) {dostępny już wkrótce}
- dla uczestników I etapu

Wzory ankiet:

W konkursie co roku premiujemy gminy, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej, dbają o rozwój infrastruktury, stosują rozwiązania przyjazne środowisku, inwestują w podniesienie komfortu życia osób niepełnosprawnych oraz podnoszą standardy obsługi przedsiębiorców i mieszkańców.

Rozwijaj się z certyfikatem „Gmina Fair Play”

Konkurs „Gmina Fair Play” to szerokie możliwości promocji, dające okazję do zaprezentowania dokonań samorządu na forum ogólnopolskim. Udział w konkursie to także możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, ponieważ każdy uczestnik II etapu otrzymuje raport benchmarkingowy, który określa pozycję danego samorządu w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. Dzięki raportowi uczestnicy konkursu zyskują informację, jakie usprawnienia mogą wprowadzić, by podnieść standardy obsługi inwestorów i wymiernie wpłynąć na dynamikę rozwoju. Organizatorzy konkursu zapewniają również przestrzeń networkingową sprzyjającą pozyskiwaniu nowych kontaktów biznesowych. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach konkursu gminy mają okazję do wymiany doświadczeń z innymi samorządami oraz nawiązania współpracy z przedsiębiorcami m.in. z laureatami siostrzanego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału oraz z wypowiedziami dotychczasowych Laureatów, dzięki którym przekonacie się, że warto podjąć to wyzwanie!


Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

rvnhkx