Rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Laureaci programu „Gmina Fair Play” 2017

Pobierz:

Wzory ankiet:

„Gminy Fair Play” to gminy, które:

  • aktywnie podejmują działania organizacyjne, promocyjne i finansowe mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
  • dążą do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
  • dotrzymują podjętych zobowiązań,
  • stale polepszają infrastrukturę gminną,
  • podnoszą poziom obsługi interesariuszy gminy, poprzez wysokie wymagania wobec pracowników samorządowych, inwestycje w nowoczesne narzędzia komunikacji, zapewnienie dobrych warunków obsługi,
  • promują i inwestują w pro-ekologiczne inwestycje i obiekty,
  • charakteryzują się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
  • prowadzą konsultacje z mieszkańcami oraz dba o zaspokojenie ich potrzeb,
  • współpracują z lokalnym biznesem oraz NGO

Serdecznie zapraszamy!


 

Konkurs „Gmina Fair Play 2016 – Samorząd z Wizją” rozstrzygnięty!

Laureaci konkursu „Gmina Fair Play – Samorząd z Wizją” 2016

Fotorelacja z Gali Gmin 2016

W konkursie co roku premiujemy gminy, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej, dbają o rozwój infrastruktury, stosują rozwiązania przyjazne środowisku, inwestują w podniesienie komfortu życia osób niepełnosprawnych oraz podnoszą standardy obsługi przedsiębiorców i mieszkańców.

Rozwijaj się z certyfikatem „Gmina Fair Play”

Konkurs „Gmina Fair Play” to szerokie możliwości promocji, dające okazję do zaprezentowania dokonań samorządu na forum ogólnopolskim. Udział w konkursie to także możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, ponieważ każdy uczestnik II etapu otrzymuje raport benchmarkingowy, który określa pozycję danego samorządu w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. Dzięki raportowi uczestnicy konkursu zyskują informację, jakie usprawnienia mogą wprowadzić, by podnieść standardy obsługi inwestorów i wymiernie wpłynąć na dynamikę rozwoju. Organizatorzy konkursu zapewniają również przestrzeń networkingową sprzyjającą pozyskiwaniu nowych kontaktów biznesowych. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach konkursu gminy mają okazję do wymiany doświadczeń z innymi samorządami oraz nawiązania współpracy z przedsiębiorcami m.in. z laureatami siostrzanego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału oraz z wypowiedziami dotychczasowych Laureatów, dzięki którym przekonacie się, że warto podjąć to wyzwanie!


Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

2jdvl4